Pilne!

 

Rekrutacja do szkół gminy Czerniejewo

22 Sty 2021
1045 razy

 

Zgłoszenie dziecka do klasy I zamieszkałego w obwodzie
Szkoły Podstawowej na terenie Gminy Czerniejewo odbywać się będzie
w terminie od 01 lutego do 15 lutego 2021 r.


Rekrutacja do klas I Szkól Podstawowych na wolne miejsca
dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkół i odbywać się będzie od 25 lutego do 12 marca 2021 r.


Na rok szkolny 2021/2020 zgłoszenie/ rekrutacja będą prowadzone
z wykorzystaniem systemu informatycznego
( aplikacja na stronie www.czerniejewo.pl zakładka rekrutacja )
oraz w wersji papierowej ( formularze zgłoszenia/ wniosków znajdują się w siedzibie szkół).

Wybór formy zgłoszenia / rekrutacji należy do rodzica / opiekuna prawnego dziecka.


Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Czerniejewo
/ - / Grażyna Kulpińska 

 
Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II 

w Żydowie

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane