Pilne!

 

Rekrutacja do szkół gminy Czerniejewo

01 Lut 2022
1770 razy

 

Zgłoszenie dziecka do klasy I zamieszkałego w obwodzie
Szkoły Podstawowej na terenie Gminy Czerniejewo odbywać się będzie
w terminie od 01 lutego do 14 lutego 2022 r.


Rekrutacja do klas I Szkól Podstawowych na wolne miejsca
dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkół i odbywać się będzie od 24 lutego do 11 marca 2022 r.


Na rok szkolny 2022/2023 zgłoszenie/ rekrutacja będą prowadzone
z wykorzystaniem systemu informatycznego
(aplikacja na stronie www.czerniejewo.pl zakładka rekrutacja)
oraz w wersji papierowej (formularze zgłoszenia/ wniosków znajdują się w siedzibie szkół).

Wybór formy zgłoszenia / rekrutacji należy do rodzica / opiekuna prawnego dziecka.


Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Czerniejewo
/ - / Grażyna Kulpińska 

 

Informacje o rekrutacji na stronie czerniejewo.pl
Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II 

w Żydowie

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane