Pilne!

 

Plan lekcji zdalnych od 24.03.2020

22 Mar 2020
618 razy

 

Szanowni Państwo, przesyłam plan zdalnej nauki przygotowany dla uczniów Szkoły Podstawowej w Żydowie na kolejne dni. Każdego dnia, uczniowie będą realizować zadania przewidziane na 4 jednostki lekcyjne z podanych w planie przedmiotów. Zadania te nie powinny zająć każdorazowo więcej niż 45 minut na każdą lekcję. Oczywiście, realizacja zadań odbywać się będzie w czasie dowolnie wybranym przez ucznia, jednak proszę o ich odbycie w danym dniu.

Każdorazowo do godziny 8.00 danego dnia nauczyciele prześlą uczniom danej klasy informację o zakresie zadań do wykonania. Zajęcia z wychowania fizycznego, plastyki, techniki, muzyki, religii można realizować poza wyznaczonym harmonogramem. W edukacji wczesnoszkolnej zajęcia z informatyki, angielskiego i religii odbywać się będą raz w tygodniu zgodnie ze „starym” planem lekcyjnym. Koordynacją zajmą się wychowawcy klas.

Plan obowiązuje od dnia 24.03.2020r. do czasu odwołania.

/-/ Beata Maciejewska
dyrektor szkoły

 

PLAN LEKCJ (PDF)
Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II 

w Żydowie

Najpopularniejsze