Pilne!

 

Rekrutacja - informacja o przydziale do klas

24 Mar 2020
156 razy

 Informacja o przydziale dzieci do klas I Szkół Podstawowych Gminy Czerniejewo

17 kwietnia 2020 r. zostaną udostępnione rodzicom/opiekunom prawnym informacje o przydziale dzieci do klas I Szkół Podstawowych Gminy Czerniejewo na rok 2020/2021.

Przydziału dzieci do klas dokonują Dyrektorzy Szkół.

Informacje opublikowane zostaną na stronie Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo pod adresem rekrutacja.czerniejewo.pl po wcześniejszym zalogowaniu się do systemu podając nazwisko i PESEL dziecka.


Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Czerniejewo
/ - / Grażyna Kulpińska
Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II 

w Żydowie

Najpopularniejsze