Pilne!

 

Rekrutacja do szkół gminy Czerniejewo

22 Sty 2024
700 razy

 

Zgłoszenie dziecka do klasy I zamieszkałego w obwodzie
Szkoły Podstawowej na terenie Gminy Czerniejewo odbywać się będzie
w terminie od 01 lutego do 14 lutego 2024 r.


Rekrutacja do klas I Szkól Podstawowych na wolne miejsca
dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkół i odbywać się będzie od 26 lutego do 12 marca 2024 r.


Na rok szkolny 2024/2025 zgłoszenie/ rekrutacja będą prowadzone
z wykorzystaniem systemu informatycznego
(aplikacja na stronie www.czerniejewo.pl zakładka rekrutacja)
oraz w wersji papierowej (formularze zgłoszenia/ wniosków znajdują się w siedzibie szkół).

Wybór formy zgłoszenia / rekrutacji należy do rodzica / opiekuna prawnego dziecka.


Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Czerniejewo
/ - / Grażyna Kulpińska 

 
Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II 

w Żydowie

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane