Pilne!

 

Rekrutacja do szkół gminy Czerniejewo

25 Sty 2023
240 razy

 

Zgłoszenie dziecka do klasy I zamieszkałego w obwodzie
Szkoły Podstawowej na terenie Gminy Czerniejewo odbywać się będzie
w terminie od 01 lutego do 14 lutego 2023 r.


Rekrutacja do klas I Szkól Podstawowych na wolne miejsca
dotyczy dzieci zamieszkałych poza obwodem szkół i odbywać się będzie od 24 lutego do 10 marca 2023 r.


Na rok szkolny 2023/2024 zgłoszenie/ rekrutacja będą prowadzone
z wykorzystaniem systemu informatycznego
(aplikacja na stronie www.czerniejewo.pl zakładka rekrutacja)
oraz w wersji papierowej (formularze zgłoszenia/ wniosków znajdują się w siedzibie szkół).

Wybór formy zgłoszenia / rekrutacji należy do rodzica / opiekuna prawnego dziecka.


Zastępca Burmistrza
Miasta i Gminy Czerniejewo
/ - / Grażyna Kulpińska 

 

zgłoszenie dziecka - SP Żydowo


dla dziecka zamieszkałego poza obwodem szkoły:

oświadczenie  - wspomaganie rodziców

oświaczenie - rodzeństwo uczęszcza do szkoły

oświadczenie - kandydat uczęszczał do przedszkola na terenie gminy

oświadczenie - o miejscu zamieszkania

oświadczenie - zatrudnienie na terenie gminy 

wniosek - o przyjęcie dziecka zamieszkałego poza obwodem

 

 

 

 
Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II 

w Żydowie

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane