Pilne!

 

Szkoła Myślenia!

15 Sie 2010
7516 razy
    W roku szkolnym 2009/2010 podjęliśmy się realizacji zadań ogólnopolskiego projektu "Szkoła Myślenia". Jego celem było zachęcenie uczniów i nauczycieli do działań o charakterze badawczym, zarówno w naukach matematyczno-przyrodniczych, jak i humanistyczno-społecznych, poprzez realizowanie różnych projektów i podsumowanie ich w ramach szkolnych festiwali nauki. Zrealizowaliśmy cztery projekty, w pierwszym semestrze była to "Żywa szopka" i "Przedmiotowy Kalendarz", w drugim: "Naukowy Hollywood" i "Woda na terenie Żydowa". Podsumowanie nastąpiło w ramach "Festiwalu Nauki" zorganizowanego 2 czerwca 2010 r. Dziś otrzymaliśmy dyplom "Szkoły Myślenia".

     Pierwszy realizowany projekt zakończony został na przełomie października i grudnia 2009r. i był to "Przedmiotowy kalendarz". W ramach tego projektu uczniowie przygotowali kalendarz ilustrowany zdjęciami związanymi z szkolnymi przedmiotami tj. Chemią, Historią, Matematyką itd. Kazda strona kalendarza została poświęcona jednemu przedmiotowi, zdjęcia związane z przedmiotem przygotowywali uczniowie szkoły, starannie  dobierając jak najbardziej charakterystyczne zdjęcie dla tematyki  przedmiotu.  Była to okazja do zastanowienia się nad treściami realizowanymi na poszczególnych przedmiotach. Uczniowie zapoznali się również z elementami fotografii i projektowania publikacji. Pomysłodawcą i opiekunem projektu był nauczyciel Waldemar Staszak. Więcej o nim pisaliśmy 18 styczeń 2010 - Przedmiotowy Kalendarz.
 


    Drugi realizowany projekt to "Zywa szopka" (zakończony w grudniu 2009r). W ramach tego projektu uczniowie zaprojektowali Żywą Szopkę Bożonarodzeniową, która przed świętami stanęła przed szkołą. Projektowanie szopki to nie tylko sama budowa ale i zdobycie odpowiedniej wiedzy z Fizyki (o zjawiskach astronomicznych towarzyszących Bożemu Narodzeniu), z Matematyki (zużycie materiałów do budowy szopki), z Religii (aspekt religijny świąt), z Historii (charakterystyka epoki narodzin Jezusa) itd. Działania te zrealizowano w formie kart pracy. W przygotowanie szopki włączyli się również rodzice. Nad przebiegiem całości czuwało wielu nauczycieli, a całość działań kordynował pomysłodawca - nauczyciel Mariusz Trawiński. Więcej o "Żywej Szopce" pisaliśmy 22 grudzień 2009 - Żywa Szopka.
 


     Trzeci realizowany projekt to "Naukowy Hollywood". Celem projektu jest przygotowanie przez uczniów i dla uczniów filmów edukacyjnych. Uczniowie wybrali z pomocą nauczycieli zagadnienia do przedstawienia w formie krótkiego filmu edukacyjnego. Następnie samodzielnie przygotowali scenariusze i wybrali stosowne pomoce naukowe. W efekcie tych działań powstały filmy edukacyjne "Etapy pracy silnika dwusuwowego" (prowadzący Adrian Sanok), "Etapy pracy silnika czterosuwowego" (prowadzący: Wiktor Sarnowski, Dawid Andrzejewski), "Bitwa pod Grunwaldem" (prowadzący: Liwia Kowalewska, Paulina Okseniuk, Kinga Trzybińska, Romana Pokorzyńska). Tworzenie filmu edukacyjnego to nie tylko okazja, by samemu zgłębić pewne zagadnienia, utrwalić zdobytą wiedzę ale i uczyć się przez zabawę w nietypowy sposób. Jednocześnie jest to forma dzielenia się wiedzą z innymi poprzez przygotowywanie materiałów, które innym pozwolą na łatwiejszą i przyjemniejszą naukę. Inicjatorem i opiekunem działań "Naukowego Hollywood" jest Waldemar Staszak, a w realizację "Bitwy pod Grunwaldem" włączył się nauczyciel historii Maciej Nowak, który czuwał nad przygotowaniami i współpracował przy realizacji filmu.  Warto nadmienić, że planujemy przygotowanie kolejnych filmów w przyszłym roku szkolnym.
 
 


     Czwarty realizowany projekt to "Woda na terenie Żydowa". Uczniowie pod kierunkiem pomysłodawcy działań nauczyciela Mariusza Trawińskiego przeprowadzili w formie małego  projektu naukowego badania wody w Żydowie. Przeprowadzono liczne testy chemiczne na zgromadzonych z róznych źródeł próbkach wody, a całość wniosków zebrano w referatach. 
 


      Na festiwalu nauki przedstawiono w formie prezentacji dokonania uczniów w poszczególnych projektach. Wyświetlono zdjęcia z realizacji zadań, filmy, oraz wykonano doświadczenia chemiczne. Na przygotowanych stoiskach można było poznać szczegóły realizowanych projektów. Przedstawiono również makietę przygotowaną przez uczniów (pod kierunkiem nauczyciela Macieja Nowaka) do realizacji filmu Bitwa pod Grunwaldem. Festiwal prowadziła i barwnie opowiadała o realizowanych projektach uczennica Aleksandra Simińska.
     Festiwal nauki to ostatni po czterech opisanych wyżej projektach, etap do uzyskania dla szkoły prestiżowego tytułu "Szkoła Myślenia". Po zakończeniu działań wysłaliśmy odpowiednie sprawozdania i dokumentacje do koordynatora projektu. W sierpniu otrzymaliśmy dyplom ukończenia projektu, bo szkoła w Zydowie to Szkoła Myślenia!
 
Waldemar Staszak


Oceń ten artykuł
(0 głosów)
Szkoła Podstawowa

im. Jana Pawła II 

w Żydowie

Najpopularniejsze

Ostatnio dodane